Pored usluga životnog, imovinskog, zdravstvenog i auto osiguranja, kompanija Generali Osiguranje Srbija nudi usluge i poljoprivrednog osiguranja gde se suočila sa određenim izazovima današnjice. Ovi izazovi se prvenstveno odnose na pristup i tačnu lokaciju osiguranih poljoprivrednih parcela po nastanku štete, organizacijom izlaska procenitelja na teren kao i obračunom štete u optimalnim vremenskim okvirima.

 

U cilju prevazilaženja pomenutih izazova, a na zahtev klijenta, BioSens je razvio multi funkcionalne i inovativne platforme Smart Agro za upravljanje osiguranjem u poljoprivredi, koja omogućava jednostavno upravljanje polisama štetama kako putem web tako i putem mobilne aplikacije.