U cilju unapređenja osiguravajućih usluga u oblasti poljoprivrede, a u cilju brzog i transparentnog protoka informacija, tačne lokacije osiguranih poljoprivrednih parcela po nastanku štete, prijavom štete od strane klijenta kao i obračunom štete od strane osiguranja, BioSens je na zahtev DDOR-a pristupio razvoju multi funkcionalne i inovativne platforme TERRA za upravljanje osiguranjem u poljoprivredi, koja otvara sasvim novu perspektivu za digitalizaciju procesa osiguranja.