07

Privreda

Kako bi podstakao digitalnu transformaciju poljoprivrede u svim njenim segmentima, BioSens nudi mnoštvo rešenja za poljoprivrednike sa različitom veličinom poseda, od porodičnih poljoprivrednika do velikih poljoprivrednih preduzeća. Mali poljoprivrednicima izuzetno pomaže besplatna digitalna platforma AgroSens uz pomoć koje mogu voditi digitalne knjige polja, analizirati obrađene satelitske slike i dobiti značajen informacije o vremenskim uslovima. Međutim, BioSens takođe nudi rešenja za velika poljoprivredna preduzeća koja odgovaraju njihovim potrebama i njihovim informacionim sistemima.

 

Ovakva specifična rešenja razlikiju se od platforme koja je predviđena za opštu upotrebu, jer uključuju i dodatne funkcionalnosti. Te funkcionalnosti zavise od samog poslovanja kompanije i mogu obuhvatati prikupljanje podataka na terenu, naprednu obradu satelitskih slika, nadgledanje vozila i radne snage kompanije, izdavanje proizvodnih naloga i drugo. Rešenja su uglavnom u obliku veb platformi ili mobilnih aplikacija, a često su podržana GIS sistemom putem kojeg menadžeri mogu dobiti bolji uvid i holistički pregled proizvodnje. To kompaniji daje mogućnost da utvrdi najslabije karike u proizvodnom lancu, reorganizuje poslovanje i poveća efikasnost.

 

Korporativna hijerarhija ponekad može biti vrlo složena, te naša rešenja omogućuju kompaniji da kreira zasebne kategorije korisnika sa različitim privilegijama. Ove kategorije mogu imati različita prava pristupa u zavisnosti od toga da li su to terenski radnici koji unose podatke, agronomi koji moraju imati uvid u terenske podatke ili menadžeri kojima je odobren pristup terenskim podacima, finansijama i aktivnostima drugih korisnika.

 

Kvalitet naših rešenja potvrđuje i niz zadovoljnih kupaca kao što je MK Agriculture, jedno od najvećih poljoprivrednih preduzeća u jugoistočnoj Evropi. Za MK je razvijen sistem koji identifikuje zasađene useve u vojvođanskom regionu u rezoluciji od 10m, koji kompanija koristi za bolje planiranje distribucije, skladištenja i logistike. Na taj način povećava se efikasnost, a time i profitabilnost njihovog poslovanja.

 

 

BioSens akcelerator

11

Naučno-istraživačke organizacije (NIO)

06

Državna uprava

08

Digitalni Inovacioni Habovi

09

Živa laboratorija

10
Oskar Marko

Kontakt osoba:

Oskar Marko

oskar.marko@biosense.rs

BioSens akcelerator

11

Naučno-istraživačke organizacije (NIO)

06

Državna uprava

08

Digitalni Inovacioni Habovi

09

Živa laboratorija

10