06

Naučno-istraživačke organizacije (NIO)

Institut Biosens je otvoren za zajedničke predloge projekata i ostale vidove saradnje sa drugim nacionalnim i medjunarodnim NIO.

 

Istraživači iz BioSens Instituta već intenzivno sarađuju sa drugim istraživačkim institutima i univerzitetima u Srbiji i širom sveta. Ova saradnja ima kao rezultat naučne publikacije, patente i inovacije i vodi ka naučnom i ekonomskom razvoju i pomaže u rešavanju društvenih pitanja. Važno je naglasiti da je Institut BioSens dobro razvio procedure za zaštitu intelektualne svojine generisane kroz takvu saradnju, vodeći računa da su svi aspekti povezani sa intelektualnom svojinom u potpunosti razjašnjeni, medjusobno uskladjeni i usvojeni od strane svih učesnika u saradnji.

BioSens akcelerator

11

Privreda

07

Državna uprava

08

Digitalni Inovacioni Habovi

09

Živa laboratorija

10
Vladimir Crnojević

Kontakt osoba:

Vladimir Crnojević

crnojevic@biosense.rs

BioSens akcelerator

11

Privreda

07

Državna uprava

08

Digitalni Inovacioni Habovi

09

Živa laboratorija

10