11

BioSens akcelerator

Lansirajte svoju AgTech ideju!

 

BioSens akcelerator je intenzivan, tromesečni program namenjen AgTech startapima u ranoj fazi i predstavlja snažan most između nauke i biznisa. Program omogučava startapima da rastu, ubrzaju svoje putovanje od početne AgTech ideje do biznisa, i reše ključne izazove u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. BioSens akcelerator je jedini takve vrste u Srbiji koji pruža podršku domaćim i regionalnim IT preduzetnicima usredsređenim na stvaranje inovativnih i revolucionarnih digitalnih rešenja za poljoprivredu.

 

Prvi BioSens akcelerator počeo je u oktobru 2019. godine i tokom tri meseca koja su bila ispunjena interaktivnim radionicama i specijalnim treninzima, 8 timova savladalo je nekoliko veština: kako razviti poslovnu ideju, definisati poslovni model, identifikovati potrebe budućih korisnika i sprovesti detaljnu analizu tržišta i konkurencije. Zahvaljujući vrhunskoj tehničkoj i poslovnoj podršci, kao i smernicama prominentnih stručnjaka- mentora, startapi su svoju početnu ideju podgili na viši nivo. Nakon veoma uspešnog prvog BioSens akceleratora, Institut BioSens nastavlja da podržava preduzetnike. U realizaciji BioSens akceleratora 2020., Institut je udružio snage sa Evropskim fondom za Jugoistočnu Evropu i najboljim B2B akceleratorom u Evropi, Startup Wise Guys.

 

Pored tehničke, poslovne i mentorske podrške, BioSens akcelerator omogućio je timovima i da se upoznaju sa strategijom prikupljanje sredstava, a startapi koji su učestvovali u programu prikupili su 140 hiljada evra tokom šest meseci. Ideja BioSens akceleratora jeste da podstakne preduzetnički mentalitet u našoj zemlji, a time i ekonomski razvoj, kao i da motiviše regionalne IT preduzetnike da hrabro stvaraju svoje proizvode.

 

Saznajte više: BioSens akcelerator

 

Privreda

07

Naučno-istraživačke organizacije (NIO)

06

Državna uprava

08

Digitalni Inovacioni Habovi

09

Živa laboratorija

10
Dragana Petković

Kontakt osoba:

Dragana Petković

dragana.petkovic@biosense.rs

Privreda

07

Naučno-istraživačke organizacije (NIO)

06

Državna uprava

08

Digitalni Inovacioni Habovi

09

Živa laboratorija

10