O nama

About us

BioSens, istraživačko-razvojni institut za informacione tehnologije biosistema, osnovan je 2015. godine i pionir je digitalne transformacije poljoprivrede u Srbiji. Istražujući naučne i tehnološke granice inovativne primene IT-a u poljoprivredi, Institut teži da srpskom, ali i svetskom poljoprivrednom sektoru pruži vrhunska digitalna rešenja kako bi se uz manje investicija ostvarili veći prinosi.

 

 

Naučnici BioSensa ne pitaju zašto, već pitaju zašto da ne!

 

Nauka o materijalima, mikro i nano elektronika, projektovanje senzora, daljinska detekcija, Internet stvari (Internet of things), veštačka inteligencija, istraživanje biosistema, ćelijska poljoprivreda, bioarheologija samo su neke od naučnih oblasti koje Institut integriše kako bi poljoprivredu učinio efikasnijom i naukom podstakao ekonomski razvoj, društveni boljitak i zaposlenost.

 

 

Gde smo na naučnoj svetskoj mapi?

 

Zahvaljujući sveobuhvatnom i transdisciplinarnom pristupu, Institut ostavlja neizbrisiv trag u međunarodnoj naučnoj zajednici. To svakako potvrđuju 30 nacionalnih projekata i oko 50 međunarodnih (od kojih je većina iz programa Evropske Unije za istraživanje i inovacije – Horizont 2020), kao i mnogobrojne nacionalne i međunarodne nagrade istraživača Instituta. Najistaknutiji projekat, ANTARES (H2020), podržan od strane Evropske komisije i Republike Srbije, pretvoriće BioSens u vodeći Centar izvrsnosti za održivu poljoprivredu.

 

 

Nauka za društvo

 

Sva naučna otkrića i znanja ne ostaju zarobljena u laboratorijama Instituta, već su dostupna poljoprivrednicima, savetodavnim službama, kompanijama, kreatorima politika, učenicima i studentima. U martu 2018. godine, Institut BioSens pokrenuo je prvu Digitalnu farmu u Srbiji, kako bi svi pomenuti akteri iz prve ruke naučili kako se najnovija digitalna rešenja primenjuju u praksi. Virtuelni deo digitalne farme – digitalna platforma AgroSens, pruža mogućnost poljoprivrednicima i savetodavcima da besplatno prate stanje useva i planiraju aktivnosti uz pomoć računara i mobilnog telefona, a na osnovu podataka prikupljenih sa satelitskih snimaka, dronova, robota, različitih senzora i meteoroloških stanica. Više od 15.000 registrovanih korisnika platforme u Srbiji dokaz je uspešnosti digitalne transformacije. Zahvaljujući partnerstvu sa Evropskom svemirskom agencijom, Institut BioSens je jedini distributer Sentinel satelitskih snimaka u zemlji. Uticaj na globalnom nivou Institut širi i drugim produktivnim saradnjama sa FAO, EBRD, Svetskom bankom i Unicefom.

 

 

Pokrećemo ideje sa drugima

 

Institut uspešno stvara most između nauke i biznisa i podstiče preduzetnički mentalitet u Srbiji. Kroz BioSens akcelerator pružamo mentorstvo, poslovnu i naučnu podršku domaćim IT preduzetnicima, startapima i malim preduzećima da kroz razvoj novih rešenja doprinesu digitalizaciji poljoprivrede.

 

 

O nama su rekli…

„Institut BioSens je naučni svetionik u regionu.“

Evropska Komisija

Struktura

14