Univerzalan sistem i metod za automatsku klasifikaciju tipova čestica polena u vazduhu u realnom vremenu

Broj patenta: P-2020/0463

Predmetni pronalazak se odnosi na softversku podršku uređaju za detekciju tipova čestica polena u vazduhu u realnom vremenu. Softverska podrška se ogleda u klasifikaciji čestica polena u vazduhu, u realnom vremenu putem neuronske mreže i to je osnovna osobina inovativnosti pronalaska.

 

Klasifikacija obuhvata pripremu podataka za klasifikaciju analizom 3 karakteristike detektovanih čestica i nakon pripreme odvija se klasifikacija putem neuronske mreže. U pripremi podataka se analizira spektar Mijevog rasejanja čestice polena, zatim spektar fluoroscencije I dužina trajanja fluoroscencije, a dalje neuronska mreža izdvaja statistička obeležja čestica polena I radi univerzalnu klasifikaciju.