Tatjana Knežević

Knezevic_Picture

Pozicija:Mlađi stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Tatjana Knežević radi kao asistent projektnog menadžera. Diplomirala je na Novosadskom univerzitetu, ekonomski fakultet – smer finansije, bankarstvo i osiguranje. Takođe poseduje master diplomu iz oblasti projektnog menadžmenta sa fakulteta organizacionih nauka u Beogradu. Tokom svojih studija je uspešno završila tri stručne prakse. Prvu u Narodnoj banci Srbije, u okviru odeljenja za medjunarodnu saradnju. Drugu stručnu praksu, u oblasti projektnog menadžmenta, u Saobraćajnom institutu CIP. A takođe je stekla radno iskustvo i u kompaniji Ernst & Young tokom stručne prakse u marketing odeljenju. Trenutno, u BioSens institutu, njene dužnosti obuhvataju pripremu predloga projekata, asistenciju u svim fazama implementacije projekata, kao i predstavljanje instituta na sastancima/radionicama u Srbiji i inostranstvu.