Stefanija Stojković

Stefanija-Stojkovic

Zvanje: Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- informacione tehnologije

Pozicija:Istraživač-pripravnik

Google Scholar

Stefanija Stojković završila je osnovne i master studije geodezije i geoinformatike na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2017. i 2019. godine. Tokom studija bila je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije “Dositeja” za 2016/17 I 2018/19 školsku godinu. Njena istraživanja za završne radove obuhvatala su upotrebu satelitskih snimaka za potrebe klasifikacije bioloških staništa. Trenutno je student prve godine doktorskih studija Geodezije i geoinformatike na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Od janura 2020. godine Stefanija je zaposlena na Institutu BioSens u Novom Sadu, kao istraživač pripravnik. Njeno glavno istraživačko interesovanje je upotreba geoinformatike i daljinske detekcije u oblasti poljoprivrede. Trenutno, sa ostalim kolegama, radi na detekciji navodnjavanih površina upotrebom multispektralnih slika i vegetacionih indeksa.