Stavros Tsitouras

Stavros_Tsitouras_PIC

Pozicija:Menadžer Centra za inovacije i razvoj poslovanja

Stavros Tsitouras (M) radi kao senior projektni menadžer u Centru za inovacije i razvoj poslovanja na BioSens institutu. Ima završene master studije u oblasti nauke i tehnološke politike na Univerzitetu u Saseksu – SPRU: Jedinica za istraživanje naučne politike (2004), master studije u upravljanju informacionim sistemima na Univerzitetu u Bornmutu (2001), kao i osnovne studije u oblasti poslovne administracije na Visokotehnološkom obrazovnom institutu u Tesaliji (2000).
Iza sebe ima više od 15 godina širokog i raznovrsnog iskustva u oblastima poslovnog i istraživačkog konsaltinga, tehnologije, naučnog istraživanja i razvoja i inovacijama, razvoju poslovanja i marketingu. Učestvovao je u dizajniranju i implementaciji brojnih EU (H2020, FP7, INTERREG) i Grčkih nacionalnih projekata, posedujući značajno iskustvo u radu sa tehnološkim startup-ovima. Takođe je sproveo nekoliko studija koje se tiču poslovne i marketinške eksploatacije u oblasti novih tehnologija, učestvovajući kao stručni recenzent i mentor malim i srednjim preduzećima u okviru raznih EU i nacionalnih projekata.