Sofija Merc

Sofija Merc

Pozicija:Mlađi stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Sofija Merc je stekla diplomu diplomiranog psihologa na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija. Tokom studija, bila je stipendista Erasmus+ programa za studentsku razmenu, koji joj je pružio priliku da studira jedan semestar na Univerzitetu u Groningenu, Holandija. Godine 2018., završila je kurs ‘Mogućnost finansiranja putem EU fondova’, organizovan od strane Fond Evropski poslovi, koji joj je pomogao da stekne prvi uvid i razvije interesovanje za upravljanje projektima.
U oktobru 2020. godine, Sofija se pridružila BioSens timu i trenutno radi kao asistent za upravljanje projektima u Centru za inovacije i razvoj poslovanja na BioSens Institutu. Aktivno je uključena na projektima poput ANTARES, BioSens Akcelerator program i agROBOfood.