Predrag Matavulj

Predrag Matavulj

Zvanje: Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Pozicija:Istraživač-pripravnik

Google Scholar

Predrag Matavulj je doktorand informatike sa znanjem u teoriji verovatnoće i statistici, numeričkoj optimizaciji, mašinskom učenju i neuronskim mrežama, od kojih je većinu stekao tokom osnovnih studija matematike i master studija nauke o podacima na PMF-u Novi Sad. Tokom rada na master tezi, Predrag je u martu 2018. godine započeo svoj rad kao mlađi istraživač na Institutu BioSense, gde je koristio tehnike dubokog učenja za identifikaciju i klasifikaciju bioaerosola. Od novembra 2018. Predrag predaje duboko učenje kao asistent u nastavi odgovoran za master kurs na smeru Data Science na PMF-u. Uključen je u nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata, uključujući Antares, Dragon, agROBOfood, PROMIS.

Centar:

proba 2

CIT

  1. Tešendić D., Boberić Krstićev D., Matavulj P., Brdar S., Panić M., Minić V., Šikoparija B. 2020. RealForAll: real-time system for automatic detection of airborne pollen, Enterprise Information Systems, DOI: 10.1080/17517575.2020.1793391
  2. Šaulienė, I., Šukienė, L., Daunys, G., Valiulis, G., Vaitkevičius, L., Matavulj, P., Brdar, S., Panić, M, Šikoparija, B., Clot, B., Crouzy, B., Sofiev, M. 2019. Automatic pollen recognition with the Rapid-E particle counter: the first-level procedure, experience and next steps. Atmospheric Measurement Techniques, 12, 3435-3452, doi: 10.5194/amt-12- 3435-2019
  3. Šikoparija, B., Mimić, G., Matavulj, P., Panić, M., Simović, I., Brdar, S. 2019. Short communication: Do we need continuous sampling to capture variability of hourly pollen concentrations?, Aerobiologia, doi: 10.1007/s10453-019-09575-1