Jovana Vlaškalin

Jovana_Vlaskalin

Pozicija:Menadžer Centra za inovacije i razvoj poslovanja

Jovana Vlaškalin od 2010. godine radi na implementaciji i pripremi projekata finansiranih od strane međunarodne razvojne pomoći uključujući instrument pretpristupne pomoći – IPA, tehničku podršku, sektorsku budžetsku podršku, bilateralne, multilateralne i nacionalne izvore finansiranja u oblasti reforme javne uprave, reforme lokalne samouprave, decentralizacije, regionalnog razvoja, stručnog usavršavanja zaposlenih u javnoj upravi. U poslednjih deset godina radi sa predstavnicima javne uprave, lokalne samouprave, međunarodnih organizacija i oragnizacija civilnog društva na implementaciji reformskih projekata i strateških prioriteta u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.
2019. godine, priključuje se Institutu Biosens gde kao menadžer Centra za inovacije i razvoj poslovanja radi na poslovima projektnog menadžmenta u okviru programa Evropske unije za istraživanje i inovacije (Horizon 2020).
Završila je master studije diplomatije i međunarodnih odnosa i Evropske studije (2009) i osnovne studije iz međunarodnih odnosa i diplomatije (2006) na Šiler međunarodnom univerzitetu, SAD, FL.