Ivan Bobrinetskiy

Ivan Bobrinetskiy

Pozicija:Stariji istraživač

Google Scholar

Dr. Ivan Bobrinetskiy je stariji istraživač na BioSens Institutu, završio je doktorat na Nacionalnom istraživačkom univerzitetu za elektronsku tehnologiju u Moskvi, u januaru 2011. Posle toga bio je zaposlen na Univerzitetu kao vodeći istraživač i profesor u nastavi. Držao je kurseve iz kvantne fizike, sondne mikroskopije, nano- i mikroelektronike i bio je mentor studentima na osnovim, master i doktorskim studijama. Glavna tema njegovog naučnog istraživanja bila je usredsređena na razvoj ugljenika nanocevi i elektronski uređaji na bazi grafena za hemijske i biološke senzore kao i fundamentalna istraživanja u jedno-molekularnoj elektronici. Od februara 2015. do avgusta 2016. bio je viši istraživač u novoorganizovanom centru za lasersku primenu tehnološkog centra AIMEN u O Porinu u Španiji, gde je razvio novu fotohemijsku obradu bez maski za elektronske uređaje na bazi grafena. Dr. Bobrinetskii je objavio preko 100 članaka u časopisima i konferencijskih radova, kao i poglavlja u dve naučne knjige. Koautor je 10 patenata i osnivač dve inovativne kompanije. Takođe radi u nekoliko različitih fondacija koje imaju za cilj promociju i razvitak nauke. Ima bogato iskustvo u koordinaciji više od 20 nacionalnih projekata. Njegov istraživački interesi su prvenstveno usmereni na: nano-bio-elektroniku, mikroskopiju skenirajuće sonde, nanožice, nanocevi / grafenski uređaji, nanosesenziranje, nanomedicina, nanomaterijali, vođenje polimeri, nanolitografija (sonda, jonski snop), laserska mikroprocesiranje.

Centar:

CST

CST

1. Freddi, S., Emelianov, A.V., Bobrinetskiy, I.I., Drera, G., Pagliara, S., Kopylova, D.S., Chiesa, M., Santini, G., Mores, N., Moscato, U. and Nasibulin, A.G., 2020. Development of a Sensing Array for Human Breath Analysis Based on SWCNT Layers Functionalized with Semiconductor Organic Molecules. Advanced Healthcare Materials, p.2000377.
2. Nekrasov, N., Kireev, D., Emelianov, A. and Bobrinetskiy, I., 2019. Graphene-Based Sensing Platform for On-Chip Ochratoxin A Detection. Toxins, 11(10), p.550.
3. Bobrinetskiy, I.I. and Knezevic, N.Z., 2018. Graphene-based biosensors for on-site detection of contaminants in food. Analytical Methods, 10(42), pp.5061-5070.
4. Emelianov, A.V., Kireev, D., Offenhäusser, A., Otero, N., Romero, P.M. and Bobrinetskiy, I.I., 2018. Thermoelectrically driven photocurrent generation in femtosecond laser patterned graphene junctions. ACS photonics, 5(8), pp.3107-3115.
5. Bobrinetskiy, I.I., Emelianov, A.V., Smagulova, S.A., Komarov, I.A., Otero, N. and Romero, P.M., 2017. Laser direct 3D patterning and reduction of graphene oxide film on polymer substrate. Materials Letters, 187, pp.20-23.