Andrea Mihajlović

Andrea Mihajlović

Zvanje: Istraživač-pripravnik

Pozicija:Istraživač-pripravnik

Google Scholar

Andrea Mihajlović je završila osnovne i master studije u oblasti Primenjene matematike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na Departmanu za matematiku i informatiku, redom 2018. i 2020. godine. Njene osnovne studije su bile pretežno orijentisane ka finasijama, ali master studije ne nastavlja u tom pravcu nego upisuje program na engleskom jeziku, Nauka o podacima. Tokom studija je zajedno sa kolegom učestvovala na takmičenju organizovanom od strane Filip Moris kompanije, “Metagenomics diagnosis for inflammatory bowel disease challenge” na kojem su osvojili 7. mesto. Ovo takmičenje je poslužilo kao inspiracija za dalji rad na temu mikrobiom podataka. S tim ciljem, 2020. godine upisuje doktorske studije Infromatike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Trenutno je zaposlena u BioSense Institutu kao Mlađi istraživač sa temom za istraživanje u oblasti analize mikrobiom podataka i primene statističkih tehnika kao i mašinskog učenja u mikrobiom studijama.