Aleksandar Antić

Aleksandar_Antic 2

Zvanje: Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Pozicija:Istraživač-pripravnik

Google Scholar

Aleksandar Antić je završio osnovne studije Biomedicinskog inženjerstva i master studije Obrade Signala na Fakultetu Tehničkih Nauka na Univerzitu u Novom Sadu 2018. i 2019. godine. Tokom studija bio je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije “Dositeja” za 2017/18 i 2018/19 školsku godinu. Trenutno je student prve godine doktorskih studija Obrade Signala na Fakultetu Tehničkih Nauka na Univerzitu u Novom Sadu. Od decembra 2019. godine je zaposlen na Institutu BioSense u Novom Sadu, kao istraživač pripravnik. Njegovo istraživačko interesovanje usmereno je na upotrebu tehnika obrade signala i mašinskog učenja u svrhe poljoprivrede, zdravstvene zaštite i zaštite životne sredine. Fokus trenutnog istraživačkog interesovanja je usmerio na tehnike dubokog učenja za otkljanjanje šuma iz Sentinel 1 slika. Trenutno je aktivni učesnik na nekoliko Horizon 2020 projekata uključujući ANTARES i Cybele.