Izbori u zvanja

Trenutno nema izbora u zvanja.

Nejra Omerović

Izveštaj komisije za izbor u zvanje istraživač-saradnik kandidata Nejre Omerović

Nikola Obrenović

Izveštaj komisije za izbor u zvanje naučni saradnik kandidata Nikole Obrenovića.

Damir Krklješ

Izveštaj komisije za izbor u zvanje naučni saradnik kandidata Damira Krklješa.