Robotika – budućnost poljoprivrede


Poimanje poljoprivrede kao tehnološki nazadne grane privrede žalosno je zastarelo. Moderni poljoprivrednici su korisnici visokih tehnologija: koriste GIS softver za planiranje svojih useva, GPS za upravljanje radovima na terenu, te automatsko navođenje mašina kako bi pratile GPS uputstva bez ljudskog nadzora. Iako je poljoprivreda visoko mehanizovana, evolucija poljoprivredne prakse u smeru koji bi obuhvatio i autonomne robote pruža jedinstvenu priliku za napredak. Poljoprivredni sektor može značajno napredovati u smislu prinosa i održivosti koristeći inteligentne robotske sisteme za optimizaciju raznih delova proizvodnog procesa, kao na primer đubrenja zemljišta ili navodnjavanja. U svetu u kome je sve manje farmera a populacija je sve veća, ovaj koncept predstavlja veliki korak napred.

 

Zamislite traktor koji može, bez vozača, da se kreće kroz redove zasada u voćnjaku, da posmatra okolinu i stvara detaljnu 3D mapu svog okruženja koja daje tačnu poziciju i stanje svakog drveta, svakog ploda i svakog pedlja tla. Zamislite da može da identifikuje svaku bolest i svaki nedostatak na svakom drvetu pojedinačno, da odredi zrelost svakog ploda i da proceni stanje zemljišta. Zamislite, zatim, da može da reaguje na osnovu prikupljenih informacija tako što će prskati zaraženo drveće, zalivati stabla kojima je potrebna voda ili obrati zrele plodove, i sve to bez ljudskog prisustva. Tako izgleda farma budućnosti, a istraživači Instituta Biosens u Novom Sadu već rade na njenom razvoju.

 

Biosens razvija inteligentne robotske sisteme za upotrebu u spoljnim uslovima, koji mogu automatski da detektuju i analiziraju svoju okolinu, kao i da utiču na nju. Ovo je moguće zahvaljujući termalnim i multispektralnim kamerama pomoću čijih snimaka se izračunavaju vegetativni indeksi kao što je NDVI, kao i LiDAR tehnologijama, algoritmima mašinskog učenja, te najrazličitijim senzorima i aktuatorima. Istraživači Instituta Biosens rade na projektima sa ciljem da automatizuju najzahtevnije procese u poljoprivredi, povećavajući na taj način efikasnost, prinose, kao i bezbednost radnika.