Rečno ostrvo u Srbiji kao slika divlje Evrope


Istraživačka oblast: Krčedinska ada, Dunavsko ostrvo, Specijalni rezervat prirode, Vojvodina, Srbija


Krčedinska ada je rečno ostrvo i deo specijalnog rezervata prirode Koviljsko-petrovaradinski rit, područje od velikog značaja za mnoge vrste, naročito ptice. Ovo ostrvo objedinjuje elemente divlje i pastoralne Evrope sa različitim vrstama krupnih biljojeda koji žive na ostrvu.

RiverIslands

Istraživači Instituta Biosens iskoristili su stari avio snimak područja i uporedili ga sa novim satelitskim snimkom kako bi izvršili klasifikaciju vegetacije i analizirali promene koje su se desile u proteklih 36 godina. Znamo da se broj stoke na ostrvu značajno smanjio tokom ovog perioda ali kako je to uticalo na vegetaciju?

 

Rezultati su pokazali da se područje pod prirodnom šumom vrbe značajno smanjilo, kao i područje pod šumskim pašnjakom, što su važna staništa za mnoge biljne i životinjske vrste. Sa druge strane, otkriveno je značajno povećanje površine pod plantažnim zasadima kao i povećanje površine pod sekundarnom šumom sa brojnim vrstama žbunja. Ovi rezultati ukazuju na ozbiljnu degradaciju područja i na važnu ulogu krupnih biljojeda u održavanju vrednih staništa na ovom ostrvu. Na osnovu ovih rezultata, moguće je dati konstruktivne predloge za razvoj strategije održivog upravljanja ovim područjem.

Trideset šest godina promena zemljišta na dunavskom ostrvu, Vojvodina, Srbija