Laboratorija za daljinsku detekciju i GIS


Laboratorija pruža podršku istraživačkim aktivnostima Instituta na poljima obrade, skladištenja i prikupljanja podataka dobijenih pomoću senzora sa višestrukim mogućnostima, ali i integracije velikih količina raznorodnih podataka dobijenih iz različitih izvora, kao što su bežične senzorske mreže, sateliti, meteorološke merne stanice ili terenske studije, te u razvoju sistema za brz pristup relevantnim informacijama koje treba predstaviti na način razumljiv krajnjem korisniku (kao što su GIS baze podataka), kao i u razvoju tehnika snimanja i najsavremenijih pristupa u oblastima mašinskog učenja i veštačke inteligencije, kao što su mašine zasnovane na vektorima nosačima, duboke neuronske mreže i evolutivni algoritmi.

 

Oprema:

Termalna kamera FLIR SC620 Researcher; 4-kanalna multispektralna kamera sa 4 objektiva TetraCam MCA; 3-kanalna vodootporna multispektralna kamera sa jednim objektivom Weatherproof ADC II “Air”; Hiperspektralna kamera 400–1000 nm SPECIM SP-HS-CL-30-V10E-Std; Hiperspektralna kamera 900–1700 nm SPECIM SP-NIR-VLNIR-CL-100-N17E; Hiperspektralna kamera 600–975 nm Ximea MQ022HG-IM-SM5X5-NIR; Elektromagnetne sonde Geo-matrix EM38MK2; 2 lagane bespilotne avionske letelice (UAV) MicroPilot; 2 UAV sa paraglajderom, Vision du Ciel; Profesionalni BSM kompleti na 2,4 GHz, Crossbow; Profesionalni kompleti za uspostavljanje bežične senzorske mreže (BSM) na 868/916 MHz, Crossbow; Razvojni BSM kompleti za IRIS platformu, Crossbow; Razvojni BSM komplet na 2,4 GHz, Crossbow; eKo BSM komplet velikog dometa na 2,4 GHz sa žičnim senzorima, Crossbow; TinyNode BSM komplet sa 65 senzora, TinyNode; Server sa bazom podataka i podrškom za GIS;

 

Obrazovni BSM komplet sa dodacima, Crossbow; Razvojni komplet za IMOTE2 BSM za integraciju sa senzorima namenjenim snimanju, Crossbow; Razvojni komplet za radio-komunikaciju sa BSM, EBV; GPRS modemi i ruteri, HCP;

 

BRP Outlander L MAX 450 DPS, robotizovana senzorska platforma Clearpath Robotics Husky A200 UGV.