Laboratorija za mehatroniku i robotiku


Sprovodi istraživanja Instituta u oblasti agrorobotike i identifikacionih tehnologija, uključujući razvoj interfejsa za prikaz informacija na način jasan i razumljiv svim korisnicima, kao i primenu velikog broja senzora i senzorskih uređaja za praćenje stanja useva, detekciju granica polja, identifikaciju novih događaja u poljoprivrednom okruženju, optimizaciju prinosa, itd.

 

Oprema:

Robotska senzorska platforma Clearpath Robotics Husky A200 UGV, BRP Outlander L MAX 450 DPS; Identifikacione tehnologije: RFID čitači/pisači, UHF, HF i LF barkod skeneri, biometrijski čitači; Kontrola pokreta: linearni električni i pneumatski aktuatori, frekvencijski i servo-regulatori, pozicioni senzori; Kontrola procesa: PLC (10 tipova), SCADA sistemi, industrijski personalni računari, pneumatske i elektropneumatske komponente, razne vrste senzora.