Proučavanje biosistema


Grupa za proučavanje biosistema posvećena je razumevanju raznovrsnosti, varijabilnosti i funkcionisanja različitih biosistema – od ćelije do organizma, od vrste do populacije, od staništa do ekosistema. Sprovođenjem fundamentalnih istraživanja i procenom stanja biosistema, grupa sakuplja informacije potrebne za zaštitu i održivost ekosistema u kontekstu poljoprivrede budućnosti. Naše istraživanje je orijentisano ka monitoringu životne sredine, proučavanju ekosistemskih usluga i predlaganju mera za postizanje visokog prinosa u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji.

 

Tri osnovna polja istraživanja Grupe za proučavanje biosistema odnose se na tri osnovna nivoa biodiverziteta: molekularni nivo, nivo vrste i nivo ekosistema. Grupa za proučavanje diverziteta vrsta istražuje mnoštvo vrsta koje imaju važne uloge u ekosistemima, pri čemu posvećuje posebnu pažnju vrstama značajnim za poljoprivrednu proizvodnju, kao i vrstama koje su njome ugrožene. Grupa za genetska istraživanja proučava diverzitet na različitim taksonomskim nivoima, čime pruža osnovne informacije neophodne za razumevanje odnosa unutar biosistema. Grupa za istraživanje ekosistema bavi se monitoringom varijabilnosti ekosistema kako bi detektovala i objasnila promene nastale pod uticajem promena u životnoj sredini. Sakupljajući, analizirajući i modelujući podatke, ove grupe pružaju podršku integrisanom pristupu problemima u poljoprivredi, kao što su borba sa štetočinama ili pospešivanje rasta i razmnožavanja značajnih biljnih vrsta, što je od posebne važnosti za održivost poljoprivredne proizvodnje.

 

U saradnji sa drugim grupama Instituta BioSens kombinujemo svoju stručnost i znanje sa naprednim informacionim tehnologijama, što nam omogućuje da se suočimo sa mnogim naučnim izazovima. Primera radi, koristeći najveću evropsku bazu podataka o osolikim muvama i prostorni inventar prirodnih i poluprirodnih staništa sa izvorima hrane za adultne oblike ove grupe insekata, razvili smo jedinstven sistem za identifikaciju ovih insekata na osnovu morfologije krila, ali i za monitoring oprašivača i usluge oprašivanja u poljoprivrednim ekosistemima Vojvodine. Analizirajući vezu između šumskih i poluprirodnih staništa i ekosistemskih usluga u poljoprivrednoj proizvodnji, grupa je formirala bazu podataka o oblastima pogodnim za organsku proizvodnju kao i visoko vrednih poljoprivrednih i šumskih resursa. U našem istraživanju posebna pažnja se posvećuje proceni prisustva, promene rasprostranjenosti i brojnosti invazivnih vrsta, kao i oceni njihovog uticaja na biodiverzitet određenog područja. Pored toga, istraživači Grupe za proučavanje biosistema analiziraju i čestice biološkog porekla suspendovane u vazduhu, kao što su polen i spore. Upotrebom naprednih tehnika uzorkovanja i analize podataka radimo na formiranju usluge „atmosferske dijagnostike“, što uključuje detekciju, kvantifikaciju i modelovanje u funkciji razumevanja i predviđanja rizika po zdravlje ljudi, biljaka i životinja.

bioSystems