Robotika i mehatronika


Roboti su inteligentne autonomne ili poluautonomne mašine koje na pouzdan način mogu da zamene ljudski rad i tešku mašineriju kojom upravljaju ljudi, i koje mogu da rade 24 sata dnevno, po svim vremenskim uslovima. Ovo je od posebnog značaja za primene u poljoprivredi, gde roboti mogu da pomognu u prevazilaženju problema kao što su manjak radne snage, porast troškova proizvodnje, bezbednost hrane i kvalitet proizvoda, sabijanje zemljišta, efikasna upotreba resursa i smanjenje emisije hemijskih sredstava u okolinu.

 

Grupa za robotiku i mehatroniku Instituta BioSens bavi se istraživanjima u oblasti agrorobotike, uključujući različite aspekte kao što su percepcija, komunikacija, kontrola i aktuacija. Posebni izazovi kojima se grupa bavi uključuju razvoj interfejsa koji predstavljaju informacije na način koji je jasan i razumljiv svima koji ih koriste, primenu senzora različitih modaliteta za procenu stanja useva, detekciju granica useva i njiva, identifikaciju novih događaja u poljoprivrednom okruženju, optimizaciju prinosa i identifikaciju trendova i drugih zakonitosti u prikupljenim podacima. Tipični primeri problema kojima se grupa bavi jesu pametno sejanje, uključujući pripremu zemlje, navodnjavanje i fertilizaciju, automatsku detekciju štetnih vrsta i biljnih bolesti, pametno zaprašivanje, određivanje fenotipa, selektivna žetva i logistika na terenu.

 

Grupa takođe poseduje značajno iskustvo u radu sa robotskim sistemima koji koriste operativni sistem ROS (eng. Robotic Operating System), kao i sa tehnologijama koje se odnose na percepciju (3D skeniranje, lidar), identifikaciju (RFID čitači i pisači, UHF, HF i LF, skeneri barkodova, biometrijski čitači), upravljanje pokretima (linearni električni i pneumatski aktuatori, frekvencijski i servo-regulatori, senzori pozicije) i upravljanje procesima (PLC, SCADA sistemi, industrijski računari, pneumatske i elektro-pneumatske komponente, razne vrste senzora).

robotics