Komunikacije i obrada signala


U okviru buduće integrisane univerzalne IKT platforme za poljoprivredne proizvođače, cilj je da se postigne automatska i nezavisna operacija raznih vrsta uređaja koje čine „internet svega“ (eng. Internet of Things – IoT). Postići efikasno, autonomno i inteligentno funkcionisanje senzorskih mreža velikih razmera predstavlja poseban naučni i tehnološki izazov. Kako sinhronizovati milione ovakvih uređaja?

 

Kako vršiti merenja sa dovoljnom prostornom i vremenskom rezolucijom, a da se istovremeno obezbedi dug životni vek mreže, uprkos ograničenom baterijskom napajanju senzora? Kako senzor ili grupa senzora znaju kada treba da pošalju podatke koje su prikupili i u kojim količinama? Da li su konvencionalne komunikacione tehnologije i protokoli dovoljno dobri da podrže transfer ogromnih količina IoT podataka do „oblaka“? Grupa za telekomunikacije i obradu podataka bavi se upravo rešavanjem problema u akviziciji, komunikaciji i skladištenju podataka, kao i pitanjima „kolektivne inteligencije“ i autonomne operacije umreženih uređaja. Grupa izvodi najsavremenija naučna istraživanja i razvija nove tehnologije koje se bave navedenim izazovima, uključujući i nedavno predloženi koncept CONDENSE, u okviru kog se konvencionalno razdvojeni procesi komunikacija i obrade podataka integrišu radi razvijanja superefikasnih rešenja za IoT.

 

Konkretno, grupa se bavi bežičnim senzorskim mrežama i bežičnim pristupnim mrežama.  U domenu bežičnih senzorskih mreža, ekspertiza grupe uključuje hardver i operativne sisteme senzora, komunikacione protokole, kao i interakciju senzora sa kamerama i bespilotnim letelicama. Pored toga, grupa se bavi naprednim tehnologijama u oblasti obrade informacija u okviru mreže, što obuhvata distribuirano zaključivanje, praćenje, skladištenje velikih količina podataka i analitiku na njima, kao i optimizaciju. Što se tiče bežičnog pristupa, fokus je na LTE/LTE-A protokolima, machine-to-machine servisima, kao i na evoluciji 4G/5G.

 

signalProcessing