Inovacije i razvoj poslovanja


„Istraživanje je stvaranje znanja iz novca – inovacija je stvaranje novca iz znanja“

Direktor švedske Agencije za inovativne sisteme

Da bi istraživačka institucija bila sposobna da efektivno poveže istraživanja i inovacije, neophodno je postojanje strategije upotrebe rezultata sprovedenih istraživanja. Istraživanje može biti unapređeno samo ukoliko je: (i) vlasništvo nad rezultatima (Intelektualna svojina) zaštićeno i (ii) sklonost ka inovacijama ukorenjena u institutu.

Misija Odeljenja za razvoj poslovanja i inovacija je povećanje i diverzifikacija izvora finansiranja Instituta BioSens i razvoj „preduzetničkog duha“ kod istraživača, kao i konstantna podrška istraživačima u cilju komercijalizacije rezultata istraživanja.

inovPreciznije, aktivnosti odeljenja obuhvataju:

  • Neprekidnu promociju istraživačkih rezultata Instituta ciljanim kompanijama i javnim institucijama;
  • Uspostavljanje procedura za upravljanje i zaštitu Intelektualne svojine Instituta i makimiziranje njenog komercijalnog potencijala;
  • Pružanje organizacione podrške za prenos tehnologije i znanja iz Institutaka industriji;
  • Uspostavljanje i održavanje kontakata sa različitim organima vlasti, kako bi ostvareni naučni rezultati Instituta uticali na donosioce političkih odluka;
  • Podrška i razvijanje preduzetničkih sposobnosti istraživača.

Za više informacija o našim aktivnostima, kontaktirajte gospodina Grigoriosa Chatzikostasa, chatzikostas[at]biosense.rs