Infrastruktura


Institut BioSens na Univerzitetu u Novom Sadu u Srbiji međunarodno je priznat multidisciplinarni naučno-istraživački institut koji se bavi razvojem, uvođenjem i promocijom naprednih IKT rešenja u poljoprivredi, prehrambenom sektoru, ekologiji, zaštiti životne sredine i šumarstvu – sektorima od najvećeg značaja za Srbiju pa i Evropu.

Pored toga što predstavljaju značajan naučni doprinos, rezultati istraživanja Instituta BioSens pomažu zemljama i regionima da se usklade sa standardima u poljoprivredi i zaštiti životne sredine kao što su Cross Compliance, Integrated Crop Management i Organic Farming, koji su u skladu sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom Evropske Unije (eng. Common Agricultural Policy – CAP), i koji ojačavaju ulogu poljoprivrede u praćenju održivog, pametnog i inkluzivnog rasta, potpomognutog inovacijama i upotrebom naprednih IKT sistema.

Institut BioSens podstiče blisku saradnju istraživača iz više IKT disciplina (nano- i mikroelektronika, komunikacija i obrada signala, daljinsko očitavanje i GIS, robotika i mehatronika, otkrivanje znanja) kao i oblasti koje se odnose na živi svet (poljoprivreda, ekologija, zaštita životne sredine, šumarstvo, itd.). Institut obuhvata 68 istraživača iz različitih oblasti (uključujući 28 doktora nauka), koji rade u najsavremenijim laboratorijama, vodećim u ovom delu Evrope. Više informacija o Institutu BioSens može se pronaći na adresi www.biosense.rs.