BioSens vizija poljoprivrede u budućnosti


[imagemap id=”8126″]

Iako istraživanje i razvoj IKT trenutno igraju ključnu ulogu u poljoprivrednom sektoru, Institut BioSens je jedina institucija u regionu fokusirana na ovu oblast. Institut BioSens unapređuje i integriše sve što IKT danas nudi – nanomaterijale, minijaturne senzore niske cene, satelitsko snimanje, robotiku, big data analitiku – kako bi pružio što više informacija poljoprivrednom sektoru.

Krajnji cilj Instituta BioSens jeste da poveže napore i rezultate raznih istraživačkih grupa u jedinstveni integrisani sistem za poljoprivredni monitoring. Ovaj sistem će obezbediti skupove podataka koji će dovesti do revolucionarnog napretka u poljoprivrednom sektoru, ne samo u smislu povećanja efikasnosti, smanjenja zagađenja i novčanih ušteda, već i u smislu načina na koji se poljoprivredna delatnost shvata i izvodi, što će učiniti poljoprivredu prihvatljivim profesionalnim izborom i za mlađe generacije farmera.

Predložena mreža različitih vrsta senzora, raspoređena po određenoj oblasti, biće u mogućnosti da generiše ogromne količine izuzetno vrednih podataka u realnom vremenu, koji su do sada bili apsolutno nedostupni. Ovi podaci će biti objedinjeni sa podacima dobijenim od saradničke SENTINEL zemaljske stanice (predviđena i na Institutu BioSens), a zatim obrađeni kako bi se kreirale korisne informacije za farmere, farme, savetodavne službe, različita preduzeća i najzad državnu upravu i sve one koji donose odluke. Krajnja informacija biće formulisana u skladu sa potrebama krajnjih korisnika, od instrukcija za optimalnu fertigaciju ili planiranje useva (za farmere), do predviđanja prinosa na nacionalnom i lokalnom nivou ili indeksa za subvencije (za državnu upravu).

biosenseAgri

Saradnička SENTINEL zemaljska stanica za koju je predviđeno da bude u sklopu Instituta BioSens direktno će pružiti Srbiji sve pogodnosti koje ima satelitski program Evropske svemirske agencije (ESA) SENTINEL. Naime, SENTINEL pruža besplatne satelitske slike visoke rezolucije, koje su od neprocenjivog značaja za optimizaciju poljoprivrede. Međutim, da  bi odobrila pristup ovim slikama i njhovo korišćenje u realnom vremenu, ESA zahteva da saradničke stanice poseduju IKT opremu za primanje, analizu i skladištenje SENTINEL podataka. Institut BioSens uvećava vrednost SENTINEL podataka kroz proizvode zasnovane na novim algoritmima obrade i usluge posebno prilagođene specifičnim potrebama regiona kao i oblasti primene (poljoprivreda).

Razvoj integrisanog sistema za poljoprivredni monitoring Instituta BioSens može pružiti mnoge pogodnosti različitim zainteresovanim stranama u poljoprivrednom sektoru:

farmers

Pogodnosti za farmere:

 • Stvaranje virtuelnih zadruga
 • Pristup izvođačima
 • Pristup obrazovnim i konsultantskim službama
 • Direktniji pristup tržištu uz manje posredničkih koraka
 • Pristup poljoprivrednim uslugama preko mobilnih uređaja:
  • Predviđanja cenovnih kretanja robe
  • Praćenje vremenske prognoze i trendova
  • Mapiranje poljoprivrednog zemljišta

 

extensionServices

Pogodnosti za obrazovne službe:

 • Laka komunikacija sa farmerima
 • Neposredan pristup svim značajnim podacima
 • Konkurentno okruženje drugih agronoma

 

contractors

Pogodnosti za izvođače:

 • Vidljivost od strane velikog broja farmera
 • Konkurentno okruženje
 • Elektronsko ugovaranje i izveštavanje

investitors

Pogodnosti za investitore:

 • Elektronska evidencija farme (dosije)
 • Berza poljoprivrednog zemljišta
 • Predviđanja strukture useva

chemicalsVendors 

Pogodnosti za prodavce hemijskih sredstava:

 • Informacije o zdravstvenom stanju biljaka
 • Biofizički parametri koji ukazuju na potrebe za suplementima
 • Predviđanja strukture useva
 • Pristup velikom broju agronoma i obrazovnih službi

government

Pogodnosti za državnu upravu:

 • Informacije od strateške važnosti za formiranje politike i donošenje odluka
 • Doprinos sistemu za identifikaciju poljoprivrednih parcela
 • Doprinos državnom geodetskom zavodu

innovative

Pogodnosti za inovativna mala i srednja preduzeća:

 • Pristup tehnološkom okviru za razvoj usluga dodate vrednosti
 • BioSense akcelerator

Situacija u Srbiji

Prema podacima iz 2012. godine, postoji više od 3,4 miliona hektara obradive površine u Srbiji (www.europa.rs) i 631.552 farme. Prosečna farma je relativno mala, sa veličinom između 2 i 5 hektara. Najveći broj gazdinstava su porodične farme. Budući da je njihov udeo na tržištu mali, porodična gazdinstva su primorana da nabavljaju materijal (seme, đubrivo, i sl.) u manjim količinama, a samim tim i po višim cenama. Prodaja njihovih proizvoda takođe predstavlja problem, budući da je ili individualna (gde prevoz i ljudski rad značajno utiču na profit), ili preko preprodavaca (gde cenu diktiraju velike kompanije a potencijalni kvalitet robe se teško može vrednovati). Iako je u 2011. godini postojalo oko 1.500 poljoprivrednih zadruga u Srbiji, koje su mogle pomoći da se reše navedeni problemi, one kao takve nisu bile funkcionalne. Iz svih tih razloga, profit manjih farmi i dalje je na veoma niskom i neodrživom nivou. Stvarajući inovativna rešenja koja su dostupna svim poljoprivrednicima bez obzira na veličinu njihovog gazdinstva, Institut BioSens ima viziju da malim poljoprivrednicima u regionu po dostupnim cenama pruži napredne tehnologije koje će im omogućiti da se održe u globalnom konkurentnom okruženju.