Centar za inovacije i razvoj poslovanja

CIRP

Uloga Centra za inovacije i razvoj poslovanja (CIRP) Instituta BioSense je da stvori dugoročnu održivost Instituta, zasnovanu na proširenju i diverzifikaciji načina prihodovanja Instituta. Glavni cilj CIRP-a je da kontinuirano evoluira i pronalazi nove mogućnosti za uspešno implementiranje rezultata istraživanja BioSens-a u komercijalne vrhe. Pored toga, Odeljenje pomno prati aktuelne trendove i prepoznaje potrebe na tržištu, stvarajući na taj način nove mogućnosti za praktičnu primenu svih veština i znanja stečenih kroz istraživačke i inovacione aktivnosti Centra izvrsnosti (CI).