Centar za razvoj proizvoda

CRP

BioSense je istraživačko-razvojni institut i centar naučne izvrsnosti koji osim podizanja kvaliteta i dometa nauke, ima društvenu ulogu da da zamajac domaćoj privredi. Centar za razvoj proizvoda pruža visokotehnološka rešenja za privredu i državne ustanove koja se zasnivaju na naučnim rezultatima Instituta. Ova rešenja dolaze iz sfere IoT-a, GIS-a i satelitskih tehnologija i pospešuju konkurentnost domaćih kompanija i efikasnost javne uprave, čime se aktivno ubrzava digitalna transformacija srpske i evropske poljoprivrede.