Digitalna farma


PRVA DIGITALNA FARMA U SRBIJI I REGIONU

PRIJAVITE se za posetu putem ovog linka.

U mestu Krivaja pored Bačke Topole otvorena je prva Digitalna farma u Srbiji i regionu, koju je osmislio i realizovao Institut BioSens u saradnji sa poljoprivrednim proizvođačem Krivaja d.o.o.

Digitalna farma omogućuje svim poljoprivrednicima iz naše zemlje i regiona da besplatno i iz prve ruke nauče više o mogućnostima koje im pružaju digitalizacija i nove tehnologije, i to u svakom segmentu ratarske proizvodnje: od pripreme zemljišta, određivanja menadžemnt zona, preko setve, navodnjavanja, ishrane i zaštite bilja, pa do žetve i rаdova na pripremi naredne sezone.

Digitalna farma je postavljena na proizvodnim parcelama komercijalnog proizvođača Krivaja d.o.o. na kojima se u svakodnevnom radu koriste najsavremenije digitalne tehnologije: senzori, dronovi, roboti, sateliti, savremena poljoprivredna mehanizacija. Posetioci će u toku cele sezone, na Otvorenim danima Digitalne farme u svakoj fazi poljoprivrednih radova, moći da se uvere kako nove tehnologije čine poljoprivrednu proizvodnju efikasnijom – kako omogućavaju uštedu resursa (semena, đubriva, vode, ljudskog i mašinskog rada), kako doprinose smanjenju rizika vezanih za proizvodnju i vremenske uslove, i, konačno, kako dovode do povećanja prinosa. Na Digitalnoj farmi, posetioci imaju priliku da vide i testiraju različite uređaje, sisteme i mehanizaciju za preciznu poljoprivredu i da kroz direktni kontakt sa poljoprivrednicima koji već koriste najnovije tehnologije, ali i kroz kontakt sa naučnicima Instituta BioSens nauče više, iznesu svoje probleme i zajedno rade na iznalaženju rešenja koja će unaprediti njihovu proizvodnju.

Digitalnu farmu čine dva dela:

• Fizički, gde na njivama privrednog društva Krivaja d.o.o. u stvarnom proizvodnom okruženju rade brojne savremene mašine, alati i uređaji za preciznu poljoprivredu

• Virtuelni, u kom platforma Digitalne poljoprivrede Srbije AgroSens omogućava praćenje stanja useva i planiranje poljoprivrednih aktivnosti preko mobilnog telefona ili računara, na osnovu podataka sa satelita, dronova, robota, različitih senzora i meteo stanica.

Osnovni servisi platforme dostupni su besplatno na adresi www.AgroSens.rs, a platforma se redovno proširuje i novim servisima, kao što su na primer usluge analize zemljišta, agronomskih saveta ili zakazivanja snimanja dronom. Poljoprivrednici će imati priliku da pohađaju besplatnu obuku za rad na platformi AgroSens te da iznesu svoje želje i ideje u vezi sa budućim funkcionalnostima i servisima.

Budući planovi Instituta BioSens uključuju otvaranje niza Digitalnih farmi širom Srbije, posvećenih različitim aspektima poljoprivredne proizvodnje – povrtarstvu, voćarstvu, stočarstvu i drugima.

Digitalna farma osnovana je u okviru projekta Instituta BioSens ANTARES, finansiranog od strane Evropske Komisije i Vlade Republike Srbije.

OTVORENI DANI DIGITALNE FARME

Razmena iskustava sa proizvođačima koji koriste principe precizne poljoprivrede i načnicima Instituta BioSens, svakog navedenog dana od 10:00 časova:

  • 27. april 2018.: LoRa sistem za komunikaciju sa senzorima i meteo stanicama – kontinuirano praćenje stanja na njivi

  • 25. maj 2018.: Varijabilno đubrenje – ušteda đubriva i povećanje prinosa

  • 29. jun 2018.: Satelitski snimci u službi poljoprivrede – detaljan uvid u stanje useva

  • 27. jul 2018.: Senzori za vlažnost zemljišta i sistem za navodnjavanje – izbor pravog trenutka i obima navodnjavanja

  • 31. avgust 2018: Upotreba dronova u poljoprivredi – mape za varijabilno đubrenje i procena prinosa

  • 28. septembar 2018: Kombajn sa monitorom prinosa i senzorom vlažnosti zrna – mapiranje prinosa, ocena uspešnosti i preporuke za narednu sezonu

  • 26. oktobar 2018.: Sonda za merenje elektromagnetne provodljivosti zemljišta – određivanje menadžment zona unutar parcele

AgroSens info dani – svakog navedenog dana od 10:00 -12:00 časova – podrška korisnicima digitalne platforme AgroSens, razgovor i razmena iskustava.

                 LOKACIJA: ekonomija Krivaja doo, Krivaja

                  KONTAKT – Posetite Digitalnu farmu: digitalfarm@biosense.rs

 

OBUKA za rad na platformi AgroSens: subota nakon datuma označenog za posetu Digitalnoj farmi (videti datume iznad).

                  LOKACIJA: Institut BioSens, dr Zorana Đinđića 1, Novi Sad

                  KONTAKT – prijavite se za obuku: obuka@agrosens.rs

Preuzmite letak o Digitalnoj farmi:

Preuzmite brošuru o AgroSens platformi: