ERC BIRTH – Rađanje, majke i bebe: praistorijski fertilitet na Balkanu između 10,000 – 5000 godina pre nove ere


BIRTH je prvi projekat u Srbiji koji je podržao Evropski istraživački savet i koji se realizuje u okviru Biosens instituta u Novom Sadu. Rukovodilac projekta BIRTH je dr. Sofija Stefanović, rukovodilac istraživačke grupe za bioarheologiju u okviru instituta BioSens.

Projekat BIRTH zasniva se na holističkom pristupu fertilitetu i razumevanju skeletnih, nutritivnih i kulturnih efekata na stope rađanja u periodu između 10000 i 5000 godine pre n.e. na centralnom Balkanu.
Glavni ciljevi projekta su:
1. Utvrditi broj trudnoća pristorijskih mama, veličine njihovih karlica i dimenzije beba.
2. Saznati kako su neolitske promene u ishrani uticale na kvalitet hrane i dužinu dojenja.
3. Uspostaviti hronologiju neolitske demografske tranzicije na Balkanu.
4. Razumeti kako su praistorijski ljudi brinuli o trudnoći, porođaju i bebama.

Projekat BIRTH ima 4 segmenta istraživanja: BIOLOGIJA FERTILITETA, PRAISTORIJSKI MAKRO I MIKRONUTRIJENTI, PALEODEMOGRAFIJA, KULTURA I FERTILITET.
U projektu se istražuju ljudski i životinjski skeletni ostaci, biljni ostaci kao i arheološki predmeti koji potiču sa oko 300 mezolitskih i neolitskih lokaliteta u Srbiji. Pored osam istraživača, projekat ima brojne saradnike u zemlji i inostranstvu i uspostavio je saradnju sa preko dvadeset muzeja i naučnih institucija u Srbiji, Nemačkoj, Francuskoj, Engleskoj, Makedoniji i Hrvatskoj.

commission-cl The project leading to this application has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 640557.